Jak funguje bezchlórová chemie pro vířivky?

Bezchlórová chemie pro vířivky je alternativou k tradičním chlorovým přípravkům, které se používají k dezinfekci vody v bazénech a vířivkách. Cílem bezchlórových systémů je poskytnout účinnou dezinfekci vody bez použití chloru nebo s nízkým obsahem chloru. Existují různé přístupy k bezchlórové chemii pro vířivky, představme si pět základních, se kterými se můžete na tuzemském trhu setkat:

  1. Ozonová úprava: Ozon (O3) je silný oxidační prostředek, který se používá k dezinfekci vody. Odpovědný za rozklad organických látek a bakterií, ozon rychle ztrácí svou účinnost, což vyžaduje pravidelné generování ozonu.
  2. Ultrazvuková čištění: Tato technologie využívá ultrazvuk k vytváření mikroskopických bublin vody, což má za následek fyzikální implozi těchto bublin, což vede k odstranění organických látek a mikroorganismů.
  3. Ionizační systémy: Tyto systémy využívají ionizátorů k uvolňování mědi, stříbra nebo jiných iontů do vody. Tyto ionty mají schopnost zabíjet bakterie a řasy, což snižuje potřebu používání chloru nebo jiných chemických přípravků.
  4. Brominové přípravky: Brom může být používán jako alternativa k chloru. Bromové přípravky jsou stabilnější při vyšších teplotách, což je výhodné v případě vířivek.
  5. Fotokatalytická oxidace: Tato technologie využívá ultrafialové záření a fotokatalyzátor k odstraňování organických látek z vody.

Je důležité si uvědomit, že každý výše uvedený systém má své vlastní výhody a nevýhody, a účinnost může být ovlivněna různými faktory, včetně velikosti vířivky, teploty vody, počtu uživatelů a dalších. Před zvolením bezchlórového systému je vhodné se poradit s odborníkem nebo výrobcem vířivky.

Do vašeho rozhodování bude výrazně vstupovat nejen cena jednotlivých prostředků, ale také místo a klima, ve kterém máte vířivku umístěnou. Pokud je umístěna například venku na zahradě, kvalitu vody výrazně ovlivňují pyly, listí a další znečištění, které příroda přirozeně produkuje.